RES-monitor toont groei in duurzame energieopwekking

Meer duurzame energie opwekken: dat hebben de gemeenteraden in Noord-Holland met elkaar afgesproken. Vorig jaar zijn de exacte ambities bepaald. De gemeenteraden houden zelf het proces in de gaten. Het eerste rapport daarover, de RES-monitor, ligt nu op tafel. 

Energieregio Noord-Holland Noord wekt al 60% op, van de gewenste hoeveelheid duurzame energie in 2030. De meeste duurzame energie wekken we nu op met windturbines op land. De bedoeling is om hier vooral zonne-energie aan toe te voegen. Dat betekent meer zonnepanelen op daken, en meer zonneweides. Zonnepanelen hebben een beter rendement dan een aantal jaren geleden, blijkt uit de RES-monitor. Dit komt door verbeterde techniek.

Zoekgebieden

In Noord-Holland Noord liggen 43 zoekgebieden. De energieregio onderzoekt hier wat de mogelijkheden zijn voor zonne-energie en windenergie. De gemeenten werken bij dit onderzoek samen met de omgeving.  

Ook werken gemeenten samen met de provincie, het waterschap, ontwikkelaars, energiecoöperaties en vele anderen. Samen werken de partijen hard aan hun gezamenlijke missie. Liander is er ook bij betrokken, omdat het elektriciteitsnet genoeg ruimte moet hebben voor de toekomstige groei.

Warmtevraag

De RES-monitor heeft daarnaast gekeken naar de vraag naar aardgas. Tussen 2017 en 2020 is het aardgasverbruik van woningen met 2% per jaar gedaald. De hoeveelheid woningen die aardgasvrij zijn is gestegen. Vooral door nieuwbouwwoningen die zonder gasaansluiting zijn opgeleverd. 3% van de woningen is aardgasvrij.