Proef met autoluw Dorpsplein

Een Dorpsstraat die grotendeels autoverkeer toelaat, behalve op het Dorpsplein. Met deze proef moet blijken of dit de aantrekkelijkheid van de Dorpsstraat in Castricum verbetert. En tegelijk de spoorkruising Beverwijkerstraatweg ontlast. De proef gaat 2 maanden duren: van vrijdag 10 september tot en met vrijdag 5 november 2021.

Burgemeester en wethouders kozen verkeersvariant 3. In deze variant is de Dorpsstraat afgesloten voor verkeer tussen de Verlegde Overtoom en de Burgemeester Mooijstraat. Zo ontstaat een autovrij Dorpsplein.

Verkeer weren uit winkel- en verblijfsgebied

Doel van de proef is om het winkel- en verblijfsgebied te versterken. Ofwel: winkelen en horecabezoek kan versterkt worden bij een Dorpsstraat met minder (auto)verkeer. Ook meer verkeersveiligheid is een reden voor deze proef. Verder kan het weren van doorgaand verkeer in de Dorpsstraat de drukte bij de spoorkruising op Beverwijkerstraatweg verminderen. 

Proef met lange voorgeschiedenis

De proef kent een lange voorgeschiedenis. Belanghebbenden denken verschillend over de mogelijke oplossingen. Op veel manieren werden meedenksessies georganiseerd. Er waren online bijeenkomsten, een enquête en met een aantal ondernemers ook persoonlijk contact.

Recent protesteerden zowel voor- als tegenstanders van de proef bij de Dorpsstraat. Een groep ondernemers bood daarbij een petitie aan de burgemeester die door 32 van de 110 ondernemers in het winkelgebied was getekend. Gelijktijdig met de overhandiging verzamelde een groep voorstanders van de proef met spandoeken zich vóór een autoluw winkelgebied. 

Verkeersroutes gewijzigd

Tijdens de proef kan de automobilist alleen vanuit het noordelijke deel van de Dorpsstraat de Burgemeester Mooijstraat inrijden. De parkeergarage onder het Bakkerspleintje is bereikbaar vanuit het noordelijke deel van de Dorpsstraat of vanuit de Torenstraat. Om sluipverkeer te weren zijn er afsluitingen in de Schoolstraat en op de Breedeweg. Het Dorpsplein blijft bereikbaar voor bevoorradingsverkeer.

Naar overzicht