Pilot sluitingstijd 3 terrassen Dorpsplein Castricum

Naar aanleiding van gesprekken met 3 exploitanten van de horeca aan het Dorpsplein in Castricum heeft de burgemeester besloten een pilot te houden. Voor terrassen geldt nu een sluitingstijd om 24.00 uur en in de maanden juli en augustus om 01.00 uur (volgens artikel 2:29 Apv). Voor de terrassen van de Johnny’s café, restaurant Brutaal en grandcafé Balu gaat in september 2022, juni 2023 en september 2023 een sluitingstijd om 01.00 uur gelden.

Aanpassing van de sluitingstijd

Door een aanpassing van de sluitingstijd van de terrassen komt de gemeente gedeeltelijk tegemoet aan de wensen van de exploitanten. Omwonenden ervaren hierdoor naar verwachting niet meer overlast. Daarnaast sluit de pilot aan bij de tijden van omliggende gemeenten. Dit vergemakkelijkt het toezicht door gemeente en politie. De 3 exploitanten aan het Dorpsplein in Castricum krijgen een tijdelijk gewijzigde terrasvergunning. 

Bezwaar maken

Belanghebbenden kunnen 6 weken bezwaar maken tegen de vergunningen van 8 september tot 21 oktober. 

Ervaringen delen en contact

Omwonenden en belanghebbenden kunnen in oktober 2023 hun ervaringen delen over deze pilot.

En hebt u tussentijds vragen over de pilot, stelt u deze dan aan José Meijne via apvcastricum@debuch.nl of 088 909 7561.