Online enquête ontwikkeling verkeer Bakkum en Castricum

Woont u in Bakkum of Castricum? En wilt u meedenken over verkeersontwikkelingen in uw wijk, knelpunten of mogelijke oplossingen aandragen? 

Vul dan de online enquête over het nieuwe verkeersplan Bakkum - Castricum in en laat zo uw stem horen.

Het Integraal verkeers- en vervoersplan uit 2004 is verouderd, want het verkeer in Castricum en Bakkum ziet er inmiddels anders uit: meer auto’s, de komst van de e-bikes en bakfietsen. Maar ook zijn er in de afgelopen jaren knelpunten ontstaan.

Om de gemeente nu en in de naaste toekomst te voorzien van een veilige en toekomstbestendige verkeersstructuur, moet het verkeersplan worden bijgewerkt. Daarbij houden we ook rekening met het effect op zaken zoals natuur, woningbouw, klimaatverandering, recreatie en toerisme. 

Meer informatie over het nieuwe verkeersplan.