Naast gemeentelijke Waarderingsspeld nu ook Castricums Jeugdlintje

Jongeren in Castricum die zich inzetten of hebben ingezet voor onze gemeente kunnen vanaf nu in aanmerking komen voor een Jeugdlintje. Kent u iemand die voor deze jeugdonderscheiding in aanmerking komt? Dan kunt u degene – tot uiterlijk 12 december – aanmelden. Datzelfde geldt voor kandidaten voor de gemeentelijke Waarderingsspeld. 

Aanmelden

Kandidaten kunt u aanmelden door te mailen naar bestuurssecretariaat@castricum.nl. Motiveer daarbij waarom de kandidaat volgens u in aanmerking moet komen voor de onderscheiding. Een jury beoordeelt de inzendingen. 

Nieuwjaarsbijeenkomst

De gemeente hoopt tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst op 9 januari weer inwoners of organisaties in onze gemeente te kunnen onderscheiden. Nieuw is dat er een speciale onderscheiding bij gekomen is voor jongeren tot en met 21 jaar. We horen en zien dat ook veel jeugd actief betrokken is bij het werken aan mooie en bijzondere initiatieven in onze gemeente. Daar willen we vanaf nu onze waardering over uiten. Denk aan een bijzondere prestatie waarmee onze gemeente op de kaart is gezet, vrijwilligerswerk, of een goede daad. 

Voorwaarden aanmelden Waarderingsspeld

  • Zich geruime tijd voor de Castricumse gemeenschap hebben ingezet.
  • Een waardevolle bijdrage hebben geleverd aan het imago van de gemeente.
  • Een zeer bijzondere sportieve prestatie hebben geleverd.
  • Zich hebben getoond als innovatief ondernemer, of
  • Een zeer bijzondere creativiteit hebben laten zien op kunstzinnig gebied. 

Voorwaarden aanmelden Jeugdlintje

Voor het Jeugdlintje komen jongeren in aanmerking die:

  • Maximaal 21 jaar oud zijn.
  • Wonen in de gemeente Castricum.
  • Aantoonbaar een goede daad of prestatie hebben geleverd (denk aan een sportprestatie, hulp aan ouderen of zieken, het organiseren van opruimen van zwerfafval).
  • Wiens voordracht gesteund wordt door de omgeving of buurt.