Meer informatie openbaar door Wet open overheid

Vanaf 1 mei geldt de Wet open overheid (Woo). Gemeenten (en andere overheden) moeten meer informatie openbaar maken zonder dat u hierom hoeft te vragen. De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur.

Meer en beter toegankelijk

De Woo moet de overheid meer en beter toegankelijk maken. Informatie van de overheid moet voor iedereen beter én makkelijk vindbaar worden. U kunt natuurlijk ook nog steeds zelf documenten bij de gemeente opvragen (een Woo-verzoek indienen). Het kost tijd om de informatie beschikbaar te maken. Daarom is niet per 1 mei alles al te vinden. Dat doen we stap voor stap. Veel informatie is al openbaar, zoals organisatiegegevens, raadsstukken en collegebesluiten. Andere documenten worden in de toekomst ook openbaar gemaakt. 

Indienen Woo-verzoek

U kunt een Woo-verzoek indienen als:

  • u duidelijk aangeeft waarover u informatie wilt ontvangen
  • de gemeente de informatie ook echt heeft
  • de informatie door de gemeente is opgemaakt of ontvangen
  • de informatie te maken heeft met de publieke taak van de gemeente
  • de informatie is vastgelegd, bijvoorbeeld op papier, film, foto, tape of een digitaal bestand

Als de informatie waar u om vraagt niet openbaar is dan brengen wij u hiervan op de hoogte.

De vorm van de informatie

De gemeente kan u de informatie op verschillende manieren geven en zo mogelijk in de door u verzochte vorm. Bijvoorbeeld in elektronische vorm, een kopie van een document of een samenvatting daarvan. 

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. De gemeente kan deze termijn met 2 weken verlengen als het verzoek erg groot of ingewikkeld is. Soms is het nodig om iemand die in de informatie wordt genoemd om een zienswijze te vragen. Dan kan het wat langer duren voordat u bericht krijgt.

Contactpersoon Woo

Heeft u vragen over de Woo of u wilt een Woo-verzoek indienen en heeft u daar nog vragen over? Neem dan contact op met de Woo-contactpersoon van de gemeente via: info@castricum.nl

of via het algemene nummer van de gemeente 14 02 51

Naar overzicht