Inspraakavond Kadernota 2025

De gemeenteraad van Castricum nodigt u van harte uit om op dinsdagavond 4 juni 2024 uw mening te geven over de Kadernota 2025.

Gemeenschapsgeld

De kadernota vormt de opmaat naar de begroting van 2025 en geeft richting aan het financiële beleid van de gemeente voor de komende jaren. Voor de raad is de behandeling van de kadernota één van de belangrijkste vergaderingen van het jaar. De gemeenteraad geeft in deze vergadering richting aan hoe gemeenschapsgeld wel en niet wordt besteed. 

Uw mening

Ook voor u als inwoner, organisatie of instelling van de gemeente Castricum dus een belangrijk moment. De gemeenteraad hoort daarom graag uw mening op dinsdag 4 juni om 19.30 uur, zodat de raadsleden uw input kunnen meenemen bij de verdere behandeling van de kadernota. 

Vergaderstukken en aanmelden

U vindt de Kadernota 2025, agenda en vergaderstukken op Castricum Raadsinformatie.

Als u uw mening wilt laten horen kunt u zich melden bij de griffie door te mailen naar raadsgriffie@castricum.nl.

Verdere planning

  • De gemeenteraad behandelt de kadernota op 13 juni 2024.
  • Moties en amendementen worden behandeld op 27 juni 2024.
  • Besluitvorming over de kadernota vindt plaats op 4 juli 2024.