Geef uw mening over de Kadernota 2022

De gemeenteraad van Castricum nodigt u van harte uit om uw mening te geven over de Kadernota 2022 op donderdagavond 3 juni aanstaande. Dat kan om 19.30 uur digitaal via zoom. 

Behandeling kadernota

De kadernota vormt het begin naar de begroting van 2022 en geeft richting aan het financiële beleid van de gemeente voor de komende jaren. Voor de raad is de behandeling van de kadernota één van de belangrijkste vergaderingen van het jaar. De gemeenteraad geeft in deze vergadering richting aan hoe gemeenschapsgeld wel en niet wordt besteed. 

Ook voor u als inwoner, organisatie of instelling van de gemeente Castricum dus een belangrijk moment. De gemeenteraad hoort daarom graag uw mening op 3 juni. De raadsleden kunnen uw input dan meenemen bij de verdere behandeling van de kadernota. U kunt de kadernota en overige stukken bekijken op de raadsinformatie website.

Besluitvorming kadernota

De gemeenteraad behandelt de kadernota op 17 juni 2021. Besluitvorming over de kadernota vindt plaats op 24 juni 2021.

Aanmelden

Als u uw mening wilt laten horen wordt u vriendelijk verzocht zich te melden bij de griffie. Dat kan telefonisch via 088 909 7014, 088 909 7094 of 088 909 7390 of per mail via het e-mailadres raadsgriffie@castricum.nl.

Naar overzicht