Ecologisch maaien

Bermen en gazons maaien wij met veel aandacht voor de natuur. In sommige bermen groeien en leven veel verschillende planten en dieren. Hier maaien we minder vaak, zo geven we de planten en dieren meer ruimte. In juni gaan we weer ecologisch maaien.

Werkwijze

Bij ecologisch maaien letten we op het juiste moment en de manier van maaien. Het aantal keer maaien hangt ook af van de grondsoort. Op vruchtbare bodems zoals klei en veen, maaien we 2 keer per jaar: in juni en september. Op arme bodems zoals zand, is één keer per jaar maaien in september meestal genoeg. Ons maaiteam kijkt per keer wanneer het beste moment is.

Om altijd een deel van het leefgebied van insecten te behouden, maaien we in delen. Het deel dat in het ene jaar blijft staan, maaien we het jaar erop. Het maaiteam houdt bij wanneer welke delen zijn gemaaid.

Keurmerk

Ecologisch maaien gebeurt volgens het Kleurkeur keurmerk. Dit houdt rekening met zowel planten als dieren en bevordert de biodiversiteit. 

Meer informatie is te vinden op de Kleurkeur website.