Bestemmingsplan nieuw appartementencomplex Santmark naar de raad

Het college legt het bestemmingsplan De Santmark ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Dit plan voor een nieuw appartementencomplex is op het terrein van de Santmark. Hiervoor worden de 8 bestaande woningen gesloopt om ruimte te maken voor 37 nieuwe appartementen.

De behandeling van het bestemmingsplan staat op de agenda voor de commissie van 28 maart en de gemeenteraad van 11 april. 

Aanpassen van het bestemmingsplan is nodig, omdat het nieuwbouwplan in strijd is met het huidige bestemmingsplan. De bouw van de nieuwe appartementen is een initiatief van Woonzorg Nederland om tegemoet te komen aan de behoefte aan (zorg)appartementen voor senioren in de omgeving. De 37 nieuwe woningen van de nieuwe appartementen Santmark komen aan de kant van de M.H. Tromplaan. 28 van deze appartementen worden sociale huurwoningen. De overige 9 appartementen vallen in de middeldure categorie.