1e Ideeënmarkt met gemeenteraad Castricum

Op dinsdag 23 april 2024 organiseert de gemeente Castricum voor de 1e keer een Ideeënmarkt.

Deze bijzondere gelegenheid biedt inwoners en organisaties de kans om op een laagdrempelige manier in gesprek te gaan met de gemeenteraad en ideeën met hen te delen. De Ideeënmarkt vindt plaats van 19.30 tot 21.30 uur in het gemeentehuis van Castricum.

Contact met raadsleden

Op de Ideeënmarkt kunnen inwoners van Castricum direct in contact treden met raadsleden en hun ideeën en gedachten voor de gemeente aandragen. Of het nu gaat om ideeën voor verbetering van de eigen woonomgeving of de lokale infrastructuur, vergroening, culturele voorstellen of andere gemeentelijke aangelegenheden, deze Ideeënmarkt biedt een platform voor iedereen. 

Samen oppakken

Als raadsleden enthousiast zijn over een idee kunnen ze dit samen met de initiatiefnemer verder oppakken. Dat kan op verschillende manieren:

  • Er samen verder over in gesprek gaan. 
  • Er in samenspraak met de initiatiefnemer een motie (voorstel waarover in de raad wordt gestemd) van maken.
  • Het idee op een andere manier ondersteunen.

Iedereen is welkom

Iedereen is welkom om deel te nemen aan de Ideeënmarkt. Inwoners en organisaties die ideeën of gespreksthema’s naar voren willen brengen kunnen zich aanmelden door uiterlijk woensdag 10 april een e-mail te sturen naar raadsgriffie@castricum.nl. Dan kunnen we een marktkraam of gesprekstafel voor hen reserveren.

Daarnaast is het mogelijk het eigen idee op allerlei creatieve manieren over het voetlicht te brengen, bijvoorbeeld met flyers, een pitch, of een maquette. Na aanmelding ontvangen de deelnemers verdere instructies over hun deelname aan de Ideeënmarkt.

We hopen op een grote opkomst en kijken uit naar een inspirerende uitwisseling van ideeën en meningen om de eerste Ideeënmarkt tot een succes te maken! 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Griffie gemeente Castricum via raadsgriffie@castricum.nl of 088 909 74 58 / 088 909 70 94.