Lokale steunmaatregelen

De gevolgen van de coronacrisis raken onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen hard. De gemeente heeft daarom de lokale steunmaatregelen verlengd, of uitgebreid waar mogelijk. 

Verlenging lokale steunmaatregelen

De gemeente biedt sinds het uitbreken van het coronavirus steun aan verenigingen, instellingen en maatschappelijke initiatieven. Doel van die hulp is om toekomstperspectief te schetsen of te behouden. Het college van burgemeester en wethouders wil opnieuw € 150.000 beschikbaar stellen. Zij vraagt hiervoor op 8 april 2021 de goedkeuring van de gemeenteraad. 

Lokaal worden ook de volgende steunmaatregelen voorgesteld: 

 • Nieuw budget van € 150.000  inzetten voor het lokale herstelfonds en de looptijd verlengen tot en met 1 juli 2021.
 • De Rijksbijdrage ‘Instandhouding culturele infrastructuur’ van € 122.000 beschikbaar stellen voor lokale, culturele instellingen,
 • Een tweede maal de ‘Motie OZB’ vanwege gedwongen sluiting uitwerken voor het eerste kwartaal 2021. De motie houdt in dat de opbrengsten uit OZB voor ondernemers die op last van de overheid gesloten zijn, gecompenseerd worden.
 • Geen precariobelasting te heffen over de jaren 2020 en 2021.
 • De Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties voor zes maanden aanvragen bij de Rijksoverheid. Deze wordt na ontvangst uitgekeerd aan de huurders in de buitensportsector.
 • De (tijdelijke) verruiming van terrassen te verlengen tot 25 oktober 2021, mits passend binnen de landelijke richtlijnen. 

Maatwerk gemeentelijke belastingen/gemeentelijke huurders

De gemeente past voorlopig maatwerk toe bij het innen van de gemeentelijke belastingen daar waar de nood hoog is. Hetzelfde geldt voor het innen van de huurpenningen van de gemeentelijke huurders die ondanks de Tegemoetkoming Vast Lasten (TVL) in financiële nood verkeren.   

Cocensus is de organisatie die voor de gemeente de belastingen int. Zij denken mee met alle ondernemers die om uitstel van betaling vragen. Verder biedt zij maatwerk voor wie het (terug)betalen van de belastingen door de coronacrisis tot financiële problemen leidt. Wilt u meer weten, neem dan contact op met Cocensus 

Informatie en aanvraag indienen 

Hebt u moeite de coronacrisis door te komen? Of hebt u een goed initiatief om de economie of de maatschappij te ondersteunen? De gemeente denkt graag met u mee.

 • U kunt contact opnemen met Viviènne Sanders, gebiedsregisseur Castricum en Bakkum, viviennesanders@debuch.nl
 • Voor Akersloot, De Woude of Limmen neemt u contact op met gebiedsregisseur Mirjam van der Horst, mirjamvanderhorst@debuch.nl. Zij werken nauw samen met collega’s in het coronaloket van de BUCH werkorganisatie en het gemeentelijk corona-kernteam. 
 • Wilt u direct uw aanvraag indienen? Dat kan ook, via info@castricum.nl onder vermelding van ‘Herstelfonds’. Aanvragen kunt u doen tot 15 juli 2021.

Besluit op de aanvragen

Het college beoordeelt iedere aanvraag. Uiterlijk 4 weken na ontvangen van uw complete aanvraag neemt het college een besluit. Over dit besluit informeren wij u schriftelijk.

Voorwaarden

Uw organisatie komt in aanmerking voor ondersteuning als:

 • U niet in aanmerking komt voor landelijke regelingen.
 • Als deze onvoldoende zijn om de gevolgen van de coronacrisis te dragen.
 • De lokale steunmaatregelen zijn voor het herstel van de lokale economie, en
 • Voor investeringen gericht op het collectieve belang.

In alle gevallen van ondersteuning gaat het om maatwerk. De gemeente beoordeelt de hoogte van de bijdrage aan de hand van een gemotiveerde aanvraag met crisisbegroting (bestand crisisbegroting invoegen) en financiële onderbouwing (jaarrekening 2020).

De lokale steunmaatregelen zijn niet bedoeld als aanvulling op het maandelijkse inkomen en om gemiste inkomsten te compenseren. Let op: de ondersteuning van het Herstelfonds is éénmalig.

Naar het overzicht