Herstelfonds Castricum

Gemeente Castricum wil ondernemers en instellingen helpen de coronacrisis weer te boven te komen. Dit doet zij met behulp van een economisch-maatschappelijk herstelfonds.

In totaal heeft de gemeente vanuit de Algemene reserve een bedrag van maximaal € 576.000 gereserveerd. Hiervan is € 276.000 bestemd voor (financiële) maatregelen voor organisaties, die van de gemeente grond pachten of een gebouw huren. Daarnaast is € 300.000 gereserveerd voor het Herstelfonds.

Doel van het Herstelfonds

Het doel van het Herstelfonds is het herstel van de lokale economie te faciliteren. Het gaat hierbij nadrukkelijk om investeringen gericht op het collectieve belang in het publieke domein in de gemeente Castricum. De manier waarop het Herstelfonds wordt ingezet vraagt om maatwerk en overleg met bedrijfsleven, instellingen en maatschappelijke organisaties. Gedacht wordt aan:

  • Activiteiten om bezoekers en consumenten weer aan te trekken.
  • Campagnes gericht op economisch-maatschappelijke stimulering.
  • Financiële en projectmatige ondersteuning van (maatschappelijke) initiatieven.

Bij voorkeur ontstaan de initiatieven door stakeholders en het maatschappelijk middenveld. Rol van de gemeente is om te bepalen waar de nood het hoogst is, in relatie tot het behoud van banen en werkgelegenheid.

Voor wie

Het Herstelfonds is bedoeld voor alle bedrijven en (maatschappelijke) organisaties, zowel gesubsidieerd als niet-gesubsidieerd. Waar de bedrijfsvoering onder druk is komen te staan als gevolg van maatregelen én waarvan de bedrijfsvoering volgens de richtlijnen plaatsvindt.

Naar het overzicht