Begraven of cremeren

 • U kunt een overledene laten begraven of cremeren.
 • U hebt hiervoor toestemming nodig van de gemeente.
 • Meestal regelt uw uitvaartondernemer dit voor u.

Als u een formulier aanklikt kunt u op de lichtblauwe vakjes informatie invullen. Daarna kunt u het formulier uitprinten, opslaan en versturen.

Aanvraag asbestemming - gedenkteken (pdf, 113 KB) Aanvraag vergunning grafbedekking (pdf, 433 KB) Aanvraag begrafenis (pdf, 136 KB)

 • Begraafplaats Akersloot:
  Dielofslaantje 4 in Akersloot (telefoonnummer 14 0251)
 • Begraafplaats Onderlangs:
  Kramersweg 3 in Castricum (telefoonnummer 14 0251)
 • Begraafplaats Limmen:
  Zuidkerkenlaan 25 in Limmen (telefoonnummer 14 0251)

U kunt een overledene begraven op een gemeentelijke begraafplaats of een particuliere begraafplaats. Als u kiest voor een gemeentelijke begraafplaats, vraagt u een graf aan bij de gemeente. Uw uitvaartondernemer kan dit voor u regelen.

Een graf huurt u voor een bepaalde termijn.

 • De kosten van begraven en cremeren zijn afhankelijk van de keuzes die u maakt.
 • Voor de grafrechten en het algemeen onderhoud van de graven is een bijdrage verschuldigd.
 • Dit wordt bij uitgifte van het graf afgekocht voor een bepaalde periode (grafrechten).
 • U kunt dit na afloop van de grafrecht periode verlengen.
 • U vindt meer informatie in de Verordening (op de heffing en de invordering van de) Lijkbezorgingsrechten.

Begraven en bijzetten van asbussen en urnen van een overledene

soort kosten leges 2022
van een persoon van 12 jaar en ouder € 748
van een persoon van 1 tot 12 jaar € 374
kinderen jonger dan 1 jaar en levenloos geboren kinderen € 187
in een algemeen graf, inclusief gebruiksrecht voor 10 jaar € 1.284
Toeslag begraven op buitengewone uren (toeslag niet op gebruiksrecht). Onder buitengewone uren wordt verstaan: maandag t/m vrijdag vanaf 16.00 uur tot een uur voor zonsondergang en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur 100%
Voor het begraven of bijzetten van een asbus in een graf, urnengraf, urnenplaats, urnennis of verstrooiingsplaats € 187
Voor het verstrooien van as € 187

Verlenen van grafrechten (inclusief algemeen onderhoud)

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden van overledenen in een particulier graf

soort kosten leges 2022
voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor 10 jaar € 1.712
voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor 15 jaar € 2.569
voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor 20 jaar € 3.212
voor 1 persoon in een natuurgraf voor 50 jaar* € 6.424
voor 1 persoon in een natuurgraf voor 100 jaar € 10.708
reductie kindergraf voor kinderen van 1 tot 12 jaar (1 persoon) 50%
reductie kindergraf voor kinderen jonger dan 1 jaar en levenloos geborenen (1 persoon) 75%

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden van asbussen

soort kosten leges 2022
voor 2 asbussen in een urnengraf voor 5 jaar** € 535
voor 2 asbussen in een urnengraf voor 10 jaar** € 964
voor 2 asbussen in een urnengraf voor 15 jaar** € 1.445
voor 2 asbussen in een urnengraf voor 20 jaar** € 1.927
voor 1 asbus in een urnen-natuurgraf voor 50 jaar* € 3.212
voor 1 asbus in een urnen-natuurgraf voor 100 jaar* € 5.354

Voor het verlenen van een uitsluitend recht op een urnenplaats en een particuliere gedenkplaats

soort kosten leges 2022
voor 2 asbussen voor 5 jaar ** € 535
voor 2 asbussen voor 10 jaar ** € 964
voor 2 asbussen voor 15 jaar ** € 1.445
voor 2 asbussen voor 20 jaar ** € 1.927

Voor het verlenen van een gebruiksrecht voor een nis in een urnenmuur of een columbarium

soort kosten leges 2022
voor 2 asbussen voor 5 jaar ** € 535
voor 2 asbussen voor 10 jaar ** € 964
voor 2 asbussen voor 15 jaar ** € 1.445
voor 2 asbussen voor 20 jaar ** € 1.927

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een particulier graf

soort kosten leges 2022
voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor 5 jaar € 856
voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor 10 jaar € 1.712
voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor 15 jaar € 2.569
voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor 20 jaar € 3.212
reductie kindergraf voor kinderen van 1 tot 12 jaar (1 persoon) 50%
reductie kindergraf voor kinderen jonger dan 1 jaar en levenloos geborenen (1 persoon) 75%

Voor het verlengen van grafrechten op urnengraven en urnenplaatsen

soort kosten leges 2022
voor 5 jaar € 535
voor 10 jaar € 964
voor 15 jaar € 1.445
voor 20 jaar € 1.927

Herdenkingsplaatjes op algemene herdenkingsmonumenten

soort kosten leges 2022
Voor een herdenkingsplaatje op een algemeen herdenkingsmonument of een inscriptie voor 20 jaar € 159
Voor het aanvullen van het bestaande herdenkingsplaatje met een extra naam € 25

Opgraven en herbegraven

soort kosten leges 2022
Op verzoek samenvoegen van overledenen in een bestaand graf * € 1.606
Op verzoek verwijderen van asbussen of urnen € 107

Overige diensten 2022

soort kosten leges 2022
Beschikbaar stellen en plaatsen van een boomschijf op een natuurgraf * € 159
Plaatsingsprocedure herdenkingsboom (exclusief boom en plantkosten) * € 159
Lijkschouwing door een gemeentelijke lijkschouwer € 427

Lopende onderhoudsrechten voortkomend uit eerdere verordeningen 2022

Kosten 2022: onderhoud per jaar bedraagt € 85***

Afkoop van resterende jaren: Contante waarde van de op het tijdstip van afkoop nog te verschijnen belastingbedragen, en wordt berekend door vermenigvuldiging van het jaarlijkse belastingbedrag met de hierna te noemen factor. 1 jaar factor 1; 2 jaar factor 2; 3 jaar factor 2; 4 jaar factor 2; 5 jaar factor 3; zes jaar factor 4; 7 jaar factor 5; 8 jaar factor 5; 9 jaar factor 5; 10 jaar factor 6; 11 jaar factor 7; 12 jaar factor 8; 13 jaar factor 8; 14 jaar factor 8; 15 jaar factor 9; 16 jaar factor 10; 17 jaar factor 11; 18 jaar factor 11; 19 jaar factor 11, 20 jaar factor 12.***

* Beperkt mogelijk, afhankelijk van de geboden mogelijkheden per begraafplaats conform de beheerverordening en de bijbehorende nadere regels.

** Indien de betreffende voorziening de mogelijkheid biedt zijn 3 asbussen toegestaan.

*** Betreft voorwaarden van oudere verordeningen.

U vindt hier informatie over de wet- en regelgeving van lijkbezorging.

Verordening lijkbezorgingsrechten 2022

Wet op de lijkbezorging

Besluit op de lijkbezorging