Hulp vanuit de Wmo

  • Hebt u hulp nodig bij het huishouden?
  • Of hebt u vervoer nodig?
  • U kunt verschillende vormen van hulp krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
  • De Wmo is regelgeving die ervoor zorgt dat iedereen kan (blijven) meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen.

Indicatie

Hebt u nu hulp via een indicatie en loopt uw indicatie af? Neemt u dan minimaal 6 weken voordat deze afloopt contact op met het Sociaal Team.

contact met het Sociaal Team

Wilt u weten of u in aanmerking komt?

Hebt u behoefte aan ondersteuning? Dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Team.

Dan neemt de consulent contact met u op om het probleem met u te bespreken. Als dat kan, krijgt u direct een antwoord op uw vraag, of een geschikte oplossing.

Gesprek met het Sociaal Team

Bij ingewikkeldere vragen of wanneer er meer ondersteuning nodig is, komt de consulent bij u thuis voor een gesprek. Dit is het gesprek met het Sociaal Team. U bespreekt met de consulent wat uw problemen zijn en wat u zelf nog kunt. En wat u nog kunt met hulp van andere mensen. Er wordt gekeken of er een algemene voorziening is waarmee u geholpen bent. Dit is vaak een makkelijk toegankelijke oplossing waar u tijdelijk gebruik van maakt. Als het nodig is, regelt het Sociaal Team voor u een persoonlijke oplossing vanuit de Wmo: een maatwerkvoorziening.

De eigen bijdrage voor een maatwerkvoorziening is voor iedereen maximaal €19 per maand.

Het abonnementstarief is een maandelijkse maximale eigen bijdrage die u betaalt voor een maatwerkvoorziening. U betaalt nooit meer dan €19 per maand, ongeacht het aantal voorzieningen waarvan u gebruikmaakt.

In onze gemeente geldt het abonnementstarief voor de volgende voorzieningen.

  • Hulp in het huishouden en schoonmaakondersteuning.
  • Begeleiding.
  • Hulpmiddelen (m.u.v. rolstoelen) en voorzieningen.
  • Ondersteuning van de mantelzorg.
  • Dagbesteding.
  • Woningaanpassingen.

Schoonmaakondersteuning is een eenvoudige vorm van hulp bij het huishouden. Dit is bedoeld voor mensen die nog hun dagelijkse leven nog goed kunnen organiseren, dus ook hun huishouden. De zorgvrager kan zelf aangeven wat er in huis schoongemaakt moet worden, maar is hier fysiek niet meer toe in staat.

De algemene voorziening schoonmaakondersteuning valt ook onder het abonnementstarief. U betaalt geen eigen aandeel. CAK regelt de berekening en eventuele inning.

De regiotaxi valt niet onder het abonnementstarief. Hiervoor geldt  een rittenvergoeding die u rechtstreeks aan de vervoerder moet betalen. De hoogte van deze vergoeding komt ongeveer overeen met de kosten van regulier openbaar vervoer. 

Het centraal administratiekantoor (CAK) berekent en int de eigen bijdragen. Voor meer informatie en berekening van uw eigen bijdrage gaat u naar de eigen bijdrage rekenhulp van het CAK

Naar de rekenhulp van het CAK

Naar de website van het CAK/WMO