Gehandicaptenparkeerkaart

 • Hiermee kunt u parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen zonder kenteken.
 • U kunt met elk voertuig gebruikmaken van de kaart, deze staat niet op kenteken.
 • In de meeste Europese landen kunt u met deze kaart gebruikmaken van gehandicaptenparkeerplaatsen (er kunnen andere parkeerregels van kracht zijn).

Aanvragen of verlengen

 • Een gehandicaptenparkeerkaart vraagt u aan bij de publieksbalie van het gemeentehuis.
 • Als u niet in staat bent naar het gemeentehuis te komen kunt u het formulier ook telefonisch (14 0251) opvragen. U ontvangt het aanvraagformulier dan via de mail of op uw huisadres.
 • Na indiening van uw aanvraag ontvangt u thuis een uitnodiging voor een (medisch) onderzoek door een onafhankelijke arts. Dit onderzoek vindt plaats op het gemeentehuis.
afspraak maken - aanvragen kaart

Kosten

Scroll de tabel om meer te zien
  2020
1 jaar € 36,76
2 jaar € 73,52
3 jaar € 110,28
4 jaar € 147,04
5 jaar € 183,80
 • U kunt de kosten voor de gehandicaptenparkeerkaart voldoen als u deze komt afhalen (bij voorkeur per pin).
 • Als de kaart moet worden verlengd, en u heeft een permanente beperking, zijn aan de verlening geen kosten verbonden.

Voorwaarden

 • Uit medisch onderzoek* is gebleken dat u een beperking hebt van langdurige aard (langer dan 6 maanden).
 • U bent, ook met de gebruikelijke hulpmiddelen, niet in staat om zelfstandig een afstand van 100 meter achter elkaar te lopen.
 • U bestuurt het voertuig zelf (bestuurderskaart) of bent van deur tot deur afhankelijk van de hulp van de bestuurder (passagierskaart).
 • De persoonlijke gegevens op het aanvraagformulier van de GPK worden doorgestuurd naar de keuringsarts voor een medische keuring.

* Als er nog geen medisch onderzoek is uitgevoerd, bijvoorbeeld in verband met een aanvraag Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo-aanvraag) bij de gemeente, dan krijgt u een oproep voor een keuring.

Geldigheidsduur

Voor welke periode een gehandicaptenkaart geldig is, hangt af van de uitkomst van de medische keuring. Als uw beperking permanent is, is de geldigheid van de kaart 5 jaar. En wordt de kaart telkens met 5 jaar verlengd.