Bijzondere bijstand

  • U hebt kosten die u moet maken.
  • U kunt de kosten niet (geheel) zelf betalen.
  • De kosten worden niet vergoed door een andere instantie (bijvoorbeeld door uw zorgverzekeraar).
  • U hebt geen of weinig spaargeld of ander vermogen (bijvoorbeeld een huis of auto).

Aanvragen

Ontvangt u een bijstandsuitkering? Vul dan het formulier 'aanvragen als u een uitkering ontvangt' in. Ontvangt u geen bijstandsuitkering? Vul dan het formulier 'aanvragen als u geen uitkering ontvangt' in.

als u bijstandsuitkering ontvangt (pdf, 253 KB) als u geen bijstandsuitkering ontvangt (pdf, 473 KB)

Voorbeelden van noodzakelijke kosten

  • Eigen bijdrage voor thuiszorg.
  • Maatschappelijke participatie.
  • Kosten voor schoolgaande kinderen.
  • Kosten die u moet maken door noodzakelijke verhuizing (bijvoorbeeld verhuiskosten of meubels).
  • Reiskosten voor een bezoek aan uw kind in het ziekenhuis.