Zorg en welzijn

Maatwerkvoorzieningen Sociaal Domein

Het is tijdelijk mogelijk om maatwerkvoorzieningen per e-mail aan te vragen via info@castricum.nl. Dit geldt voor:

  • Jeugdwet,
  • Wet maatschappelijke ondersteuning,
  • Participatiewet,
  • Bijzondere bijstand en maatschappelijke participatie,
  • IOAW en
  • IOAZ.

Deze maatregel is van kracht zolang de gevolgen van de coronacrisis voortduren.

Het college heeft op 31 maart tot deze maatregel besloten. Het besluit is om op grond van artikel 55 van de Verordening Sociaal Domein gemeente Castricum 2017 tijdelijk af te wijken van de artikelen 2, 3 en 4 van deze verordening.

Jeugd en corona

Het coronavirus blijft voorlopig ieders leven en werk be├»nvloeden. Hoe gaan jij en je kinderen om met de algemene regels die gelden? Veel vragen van ouders, kinderen en jongeren worden beantwoord op de website van het Nederlands Jeugdinstituut

Vragen, zorgen, stress

Hebt u vragen, zorgen of problemen over bijvoorbeeld gezondheid/stress, uw gezinssituatie, kinderopvang of (dreigende) werkloosheid/ontslag? Soms lukt het niet om zelf of met hulp uit uw omgeving, een oplossing te vinden. U kunt dan vrijblijvend bij het Sociaal Team terecht.

Naar het overzicht