TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten)

Inwoners die hun inkomen door de coronacrisis hebben zien dalen, kunnen in aanmerking komen voor extra ondersteuning. De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is speciaal voor inwoners die door deze plotselinge inkomensdaling noodzakelijke privé woonkosten (huur, hypotheeklasten, gas, licht en water) niet meer kunnen betalen.

U kunt de TONK-regeling aanvragen als u:

 • 18 jaar of ouder bent;
 • inwoner van de gemeente bent;
 • minimaal 25% van het gezinsinkomen verloren bent door de corona-maatregelen;
 • uw privé woonkosten niet meer kunt betalen uit het gezinsinkomen;
 • uw privé woonkosten niet uit uw (eigen) vermogen kunt betalen;
 • of met een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering, u niet voldoende inkomsten heeft om uw woonkosten te betalen.

TONK aanvragen

Vul eerst het aanvraagformulier TONK (pdf, 771 KB) in. Verstuur dit samen met de gevraagde bewijsstukken naar: gemeente Castricum, Postbus 1301, 1900 BH Castricum of email: info@castricum.nl.

Tijdelijke uitkering

De tegemoetkoming is tijdelijk, en kan daarom voor maximaal 6 maanden aangevraagd worden. Van januari tot en met juni 2021. U kunt de TONK met terugwerkende kracht aanvragen. U vraagt de TONK-uitkering aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft. Meer informatie over deze regeling vindt u op de website van de Rijksoverheid. 

Tegemoetkoming woonkosten

De tijdelijke tegemoetkoming is met name bedoeld voor privé woonkosten. Denkt u aan de volgende kosten:

 • De huur;
 • de hypotheek(rente) van uw woning;
 • elektriciteit, gas en water van uw woning;
 • servicekosten;
 • kosten van der Vereniging van Eigenaren;
 • stageld, pacht, etc.

In de gevallen waar de noodzakelijke kosten wel kunnen worden voldaan, maar de betaling van andere persoonlijke kosten een probleem opleveren, wordt maatwerk toegepast. 

Bijzondere bijstand

De tijdelijke tegemoetkoming is met name bedoeld voor privé woonkosten. Denkt u aan de volgende kosten:

 • De huur;
 • de hypotheek(rente) van uw woning;
 • elektriciteit, gas en water van uw woning;
 • servicekosten;
 • kosten van der Vereniging van Eigenaren;
 • stageld, pacht, etc.

In de gevallen waar de noodzakelijke kosten wel kunnen worden voldaan, maar de betaling van andere persoonlijke kosten een probleem opleveren, wordt maatwerk toegepast. 

Naar het overzicht