Lokale steunmaatregelen

Stap voor stap gaat de samenleving open. De besmettingscijfers dalen snel en veel maatregelen zijn niet meer nodig. De gevolgen van de coronacrisis hebben onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen hard geraakt. De gemeente heeft daarom het pakket van lokale steunmaatregelen steeds aangepast. 

Herstelfonds

Sinds maart 2020 bestaat het Herstelfonds Castricum. Het doel is het op gang houden van de economie, het sociale en maatschappelijke leven in de gemeente Castricum tijdens en ook na de coronacrisis. 

Informatie en aanvraag indienen

Heeft uw stichting, vereniging of maatschappelijke instelling moeite om de goed en (financieel) gezond uit coronacrisis te komen? Of hebt u een goed initiatief om de economie of de maatschappij te ondersteunen? Wij denken graag met u mee.

  • U kunt contact opnemen met Viviènne Sanders, gebiedsregisseur Castricum en Bakkum, viviennesanders@debuch.nl
  • Voor Akersloot, De Woude of Limmen neemt u contact op met gebiedsregisseur Mirjam van der Horst, mirjamvanderhorst@debuch.nl. Zij werken nauw samen met collega’s in het coronaloket van de BUCH werkorganisatie en het gemeentelijk corona-kernteam. 

Wilt u direct uw aanvraag indienen? Dat kan ook, via info@castricum.nl onder vermelding van ‘Herstelfonds’. 

Voorwaarden

Uw organisatie komt in aanmerking voor ondersteuning als:

  • U niet in aanmerking komt voor landelijke regelingen.
  • Als deze onvoldoende zijn om de gevolgen van de coronacrisis te dragen.

In alle gevallen van ondersteuning gaat het om maatwerk. De gemeente beoordeelt de hoogte van de bijdrage aan de hand van een gemotiveerde aanvraag met crisisbegroting en financiële onderbouwing (jaarrekening 2021).

Besluit op de aanvragen

Het college beoordeelt iedere aanvraag. Uiterlijk 4 weken na ontvangst van uw complete aanvraag neemt het college een besluit. Over dit besluit informeren wij u schriftelijk.

Corona steun voor lokale ondernemersverenigingen in 2022

Ondernemersverenigingen in Castricum, Akersloot en Limmen mogen rekenen op een eenmalige donatie van de gemeente. Het gaat om een bedrag van € 80.000. Het college van burgemeester en wethouders maakt het gebaar om de middenstand en ZZP’ers een hart onder de riem te steken bij het organiseren van evenementen en aankoop bevorderende activiteiten. 

In de gemeente zijn negen winkeliers- en ondernemersverenigingen actief die zich richten op ZZP’ers, marktkooplieden en ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Per groep van ondernemers of winkeliers die zich in een buurt of straat hebben verenigd wordt een bedrag van € 2.500 tot € 10.000 verstrekt.

Uitgangspunten

Van de ondernemers wordt een praktisch plan of idee gevraagd waarin wordt aangegeven hoe de ondernemers het bedrag willen besteden. Uitgangspunten voor het plan zijn samenwerking tussen ondernemers en herstel van de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld een gezamenlijke reclamecampagne, het organiseren van een evenement of markt. Aanpak en werkwijze zijn in januari 2022 met vertegenwoordigers van de verschillende winkelgebieden en ondernemersverenigingen besproken.

De aanvraag kan vòòr 1 september 2022 ingediend worden via info@castricum.nl, o.v.v. Herstelfonds door de vertegenwoordigers van de verenigingen.

Maatwerk huren gemeentelijke accommodaties

De gemeente verhuurt diverse accommodaties aan stichtingen en verenigingen. De gemeente blijft maatwerk bieden voor individuele gevallen bij schrijnende situaties. Hebt u vragen hierover? Neem dan contact op via info@castricum.nl.

Maatwerk gemeentelijke belastingen

Cocensus is de organisatie die voor de gemeente de belastingen int. Zij blijven maatwerk bieden bij schrijnende situaties, voor wie door de coronacrisis problemen ondervindt met het (terug)betalen van de belastingen. Wilt u meer weten, neem dan contact op met Cocensus.

Terrasuitbreiding

Ook dit zomerseizoen mogen horecaondernemers in de gemeente Castricum hun terras uitbreiden. De verruiming van de zomerterrassen geldt van 15 maart 2022 tot het einde van het terrasseizoen op 31 oktober. Ondernemers hoeven hiervoor geen extra leges (belastingen) aan de gemeente te betalen.