Voor ondernemers en zzp-ers

Pakket noodmaatregelen

De gemeente heeft een pakket aan steunmaatregelen samengesteld.

Belastingen

 • Opleggen van toeristenbelasting en precariobelasting wordt uitgesteld tot 1 juli 2020.
 • Versturen van aanmaningen en dwangbevelen van eerdere aanslagen wordt stopgezet tot 1 juli 2020. Het gaat om: toeristenbelasting, precariobelasting, onroerende zaakbelasting (OZB), rioolbelasting en afvalstoffenheffing.
 • Voor de betaling van de toeristenbelasting, precariobelasting, onroerende zaakbelasting (OZB), rioolbelasting en afvalstoffenheffing kunnen maatwerkafspraken worden gemaakt.
 • We heffen in dat geval geen wettelijke rente over de uitstel van betaling.
 • U kunt met vragen over belastingen terecht bij Cocensus..

Betalingsregelingen

Tot 1 juli 2020 verleent de gemeente op verzoek uitstel van betaling (of treft een betalingsregeling) en verstuurt geen aanmaningen of dwangbevelen voor:

 • huur, pacht, opstal of erfpachtrecht
 • bouwleges
 • marktgelden
 • ondernemersbelasting

Tegemoetkomingen

De gemeente komt in een aantal gevallen zelfstandigen en ondernemers tegemoet. Een overzicht van deze tegemoetkomingen:

 • Betaalde leges voor evenementen die door de Coronamaatregelen niet doorgaan, worden terugbetaald aan de aanvragers van het evenement.
 • Facturen van ondernemers en dienstverleners voor werkorganisatie de BUCH worden zo snel mogelijk betaald en de gebruikelijke betalingstermijnen worden losgelaten;

Verstrekte subsidies voor evenementen aan niet-commerciële partijen in de periode 1 maart tot en met 30 juni 2020, worden niet terugbetaald.

Herstelfonds Castricum

Gemeente Castricum wil culturele en welzijnsorganisaties, verenigingen en ondernemers helpen de coronacrisis weer te boven te komen. Door initiatieven te ondersteunen of door een bijdrage uit het Herstelfonds Castricum. 

Corona-Overbruggingsregeling (COL)

Vanaf eind april kunnen startups, scale-ups en innovatieve MKB-ers terecht voor de Corona-Overbruggingsregeling (COL). Ook een MKB-er zonder kredietrelatie bij een bank komt hiervoor in aanmerking. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) verstrekken op verzoek van het kabinet deze lening. De bedragen van de leningen variëren tussen de € 50.000 en € 2 miljoen. Bij bedragen boven de € 250.000 wordt 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders.

De COL is nadrukkelijk een noodinstrument in verband met de economische situatie als gevolg van de Covid19-uitbraak. Dit betekent dat ondernemers moeten kunnen aantonen dat zij deze lening nodig hebben vanwege de huidige economische situatie, maar dat ze in principe wel een duurzaam en gezond toekomstperspectief hebben. Ook moeten ondernemers kostenreducerende maatregelen hebben genomen die je op dit moment redelijkerwijs van ze mag verwachten.

Meer informatie over criteria en aanvraagprocedure is te vinden op Rom Nederland In Noord-Holland wordt de lening uitgevoerd door PIM Noord Holland

Vragen over schulden

Hebt u schulden of ziet u aankomen dat er schulden gaan ontstaan? Neem dan zo snel mogelijk contact op met Sociaal.nl Schuldsanering. Zij voeren voor de gemeente de schuldhulpverlening uit. Samen met u zoeken ze naar een oplossing voor uw financiële problemen. Ook geven zij informatie en advies om (grotere) schulden te voorkomen.

U kunt een e-mail sturen naar schuldhulp@sociaal.nl t.a.v. M. Zomerdijk. U kunt ook bellen naar 088 762 42 00 en vragen naar mevrouw M. Zomerdijk of mevrouw S. Ysebaert.

Coronaprotocollen

Op zoek naar een protocol om uw bedrijf of (horeca)onderneming weer op te starten met respect voor de Corona-regels? Op dewebsite mijn coronaprotocol vindt u bestaande protocollen, samengesteld door VNO-NCW, MKB-Nederland en Rijksoverheid. Om te voorkomen dat u het wiel zelf moet uitvinden.

Meer informatie

Naar het overzicht