Evenement organiseren

Organiseren van evenementen is beperkt mogelijk in aangepaste vorm. De gemeente werkt samen met de organisatie, de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en de GGD Hollands Noorden aan het mogelijk maken van veilige en gezonde evenementen.

Coronaplan en extra hygienemaatregelen

Er is een extra stap toegevoegd aan de evenementenprocedure: de COVID-19 toets. Dit betekent dat de organisatie een Coronaplan moet indienen waaruit blijkt dat zij het evenement met in achtneming van de Coronamaatregelen kunnen organiseren.

Informatie over het organiseren van een veilig en gezond evenement, ook in Coronatijd, leest u op de website van de Veiligheidsregio en de GGD

De organisatie van het evenement is er verantwoordelijk voor dat bezoekers zich aan de Coronamaatregelen houden. Bezoekers hebben natuurlijk ook hun eigen verantwoordelijkheid.

Naar het overzicht