HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Onderwerpen a-z  |  Klachten

Klachten

 • Wat is het?

  Bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord heeft gekregen op een brief of e-mail? Of omdat afspraken niet worden nagekomen? Dan kunt u hierover een klacht indienen. Als het mogelijk is bezwaar te maken, kunt u geen klacht indienen. Ook kunt u geen klacht indienen als de gebeurtenis meer dan een jaar geleden plaatsvond.

  inloggen via digid  Geef uw klacht digitaal aan ons door, log in met uw DigiD

  U kunt uw klacht online via het klachtenformulier indienen. U heeft dan uw DigiD nodig, dit is uw digitale handtekening. Wilt u uw klacht indienen per post? Schrijf de gemeente een brief met daarin:

  • uw naam en adres
  • datum waarop u de klacht schrijft
  • waarover u een klacht indient
  • waarom u hier een klacht over indient
  • uw handtekening.

  Wat gebeurt er met uw klacht?

  De gemeente beoordeelt uw klacht vertrouwelijk. De klachtenbehandelaar van de betreffende afdeling behandelt uw klacht en de klachtenbehandelaar kan u uitnodigen voor een gesprek. Binnen zes weken krijgt u een antwoord op uw klacht.

  Niet eens met het antwoord?

  Bent u het niet eens met het antwoord op uw klacht of met de manier waarop uw klacht is behandeld? Dan kunt u terecht bij de Klachtencommissie. Dit is een onafhankelijke commissie die het college adviseert over klachten. Bent u dan nog niet tevreden? Dan kunt u terecht bij de Nationale Ombudsman.

  Vragen?

  Twijfelt u of u kunt klagen over wat er gebeurd is? Of wilt u meer weten over hoe uw klacht behandeld wordt? Neem dan contact met ons op.