HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Klachten, bezwaar en beroep

Klachten, bezwaar en beroep

Bemiddeling bij conflicten, mediation

Voelt u zich niet goed gehoord of begrepen door de gemeente? Bent u het niet eens met een beslissing? Of krijgt u geen antwoord of reactie van de gemeente maar wilt u (nog) geen bezwaarschrift of klacht indienen? Heeft u eigenlijk helemaal geen zin in ruzie met de gemeente? Dan is mediation misschien iets voor u.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Lees meer over bezwaar maken

Aansprakelijk stellen van de gemeente

De gemeente kan schade veroorzaken. Dan kan door iets dat de gemeente heeft gedaan of juist niet heeft gedaan. Lees meer over aansprakelijkheid bij schade

Heeft u een klacht?

Bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Dan kunt u een klacht indienen. Bekijk hoe u een klacht kunt indienen

Verzoek Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Wilt u meer weten over beleid van de gemeente? Dan kunt u een Wob-verzoek indienen. Lees meer over een Wob-verzoek

Dwangsom en beroep bij te laat beslissen

De gemeente moet binnen een termijn een beslissling nemen. Beslist de gemeente niet op tijd? Dan kunt u de gemeente ingebreke stellen. Lees meer over dwangsom bij te laat beslissen