HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Beleid en publicaties

Beleid en publicaties

Structuurvisie

In onze structuurvisie komen alle beleidsterreinen bijeen waarop de gemeente actief is. U krijgt een beeld van wie wij zijn en waar wij willen staan in 2030. Lees de structuurvisie

Bevoegdhedenregeling, mandaat

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester mogen op basis van de wet bepaalde besluiten nemen. Bekijk wie er gemandateerd is en onder welke voorwaarden de bevoegdheden gemandateerd zijn.

Programma Publieke Bekostiging

De gemeente subsidieert instellingen voor sport, welzijn, cultuur en onderwijs, maar welke steun geven we nog meer? Meer informatie over het Programma Publieke Bekostiging vindt u hier.

Lokale woonvisie en Masterplan inbreidingen

Wij streven naar een kwalitatief gedifferentieerd woningaanbod, dat aansluit op de vraag van onze huidige en toekomstige inwoners. Lees de woonvisie

Gemeentegids

Eens per jaar verschijnt de gemeentegids. Bekijk een digitale versie van de gemeentegids

Beleid, visie en besluiten