Voorwerpen op de openbare weg

  • Gaat u verbouwen, uw gevel reinigen of schilderen? 
  • U mag niet zomaar de weg, stoep of een gedeelte hiervan gebruiken.
  • Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een hijskraan, container, steiger, bouwmateriaal of een reclamebord.
  • Voor het plaatsen van voorwerpen op de openbare weg hebt u een vergunning nodig. 

Regelen

U vult het aanvraagformulier in en dient deze samen met een duidelijke locatietekening in via . Een instructie voor het maken van een locatietekening vindt u hieronder.
In sommige gevallen is een verkeersplan nodig. Dit is noodzakelijk als voetgangers, (brom)fietsers, auto's of andere weggebruikers moeten uitwijken voor het object.

aanvraagformulier (417 KB) instructie aanleveren (986 KB) voorbeeld locatietekening (524 KB)

Kosten

Scroll onderstaande tabel om meer te zien
  2019
Een vergunning voor het plaatsen van voorwerpen op de openbare weg kost € 108,90

Als u gebruikmaakt van gemeentegrond bent u ook precariobelasting verschuldigd.