Volmacht

Als u voor iemand anders stemt of iemand anders stemt voor u

Kunt u op de verkiezingsdag niet zelf komen stemmen?

 • Laat dan een andere kiezer uw stem uitbrengen.
 • Daarvoor is een volmacht nodig.
 • Er zijn 2 soorten volmachten: een schriftelijke volmacht en een onderhandse volmacht.

Heeft iemand anders u gemachtigd om voor hem of haar te stemmen?

 • Dan hebt u een ‘volmacht gekregen’.

Onderhandse volmacht: invullen op uw stempas

Voor zowel de Provinciale Statenverkiezing als de Waterschapsverkiezing kunt u iemand voor u laten stemmen als die in uw eigen gemeente woont én kiesgerechtigd is. Dat heet onderhands machtigen.

Wat moet ik doen?

 • U vult daarvoor het volmachtgedeelte in op de achterkant van uw stempas.
 • En u zet uw handtekening.
 • Geef dan de stempas én een kopie van uw legitimatiebewijs mee aan de kiezer die voor u gaat stemmen.

Heeft iemand in uw eigen gemeente u gemachtigd om voor hem of haar te stemmen?

 • Neem dan zijn onderhandse volmacht (ingevulde stempas mét volmacht) mee.
 • En een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs.

Schriftelijke volmacht: wat moet ik doen?

 • Een schriftelijke volmacht vraagt u vooraf aan bij de gemeente. 
 • Met de schriftelijke volmacht kunt u een kiezer uit een andere gemeente voor u laten stemmen. Bijvoorbeeld als u door vakantie uw stempas niet kunt omzetten in een onderhandse volmacht.
 • Vul hieronder het aanvraagformulier in.
 • Lever het in bij de gemeente.
 • Het formulier moeten wij uiterlijk 15 maart 2019 hebben ontvangen. 
Schriftelijke volmacht aanvragen (71 KB)

De gemeente maakt daarna een volmachtbewijs en stuurt het op naar de kiezer die voor u gaat stemmen. U hoeft de andere kiezer geen kopie van uw legitimatiebewijs mee te geven.

Heeft iemand uit een andere gemeente u gemachtigd om voor hem of haar te stemmen? Dan hebt u van die gemeente een volmachtbewijs ontvangen. Daarmee kunt u voor hem of haar stemmen. U hoeft niet een kopie mee te nemen van het legitimatiebewijs van degene voor wie u gaat stemmen.

Let op:

 • Voor de Provinciale Statenverkiezing kunt u alleen een schriftelijke volmacht geven aan een kiezer uit provincie Noord-Holland.
 • Voor de Waterschapverkiezing moet de gemachtigde in een gemeente binnen het grondgebied van waterschap Noord Holland Noorderkwartier wonen. Op het aanvraagformulier ziet u welke gemeenten hieronder vallen.
 • De kiezer die voor u gaat stemmen, mag per verkiezing maximaal 2 volmachten aannemen. Deze volmachtstemmen moet hij tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.