Volmacht

Als u op de verkiezingsdag zelf niet kunt stemmen, dan kunt u een ander machtigen.

Iemand machtigen die in dezelfde gemeente woont

 • Op de achterzijde van uw stempas vindt u het volmachtbewijs.
 • Vul eerst zelf in wie u machtigt en zet uw handtekening.
 • De persoon die u machtigt zet ook een handtekening op het volmachtbewijs.
 • Geef de gemachtigde een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. De gemachtigde moet de kopie bij het stembureau laten zien, samen met het eigen legitimatiebewijs.
 • De gemachtigde mag per verkiezing niet meer dan 3 volmachten aannemen.
 • De gemachtigde moet de volmachtstem(men) tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.

Iemand machtigen die in een andere gemeente woont

Het verzoek om bij volmacht te stemmen moet uiterlijk 12 maart 2021 om 17.00 uur zijn ontvangen door de gemeente waar u woont.

 • U vult het formulier verzoek om bij volmacht te stemmen (pdf, 483 KB)in.
 • Meld op het formulier de naam, geboortedatum en adres van de persoon die u machtigt.
 • Laat de gemachtigde zelf op het formulier verklaren dat hij/zij bereid is als gemachtigde op te treden.
 • Onderteken beiden het formulier.
 • U stuurt het ingevulde en ondertekende formulier terug naar de gemeente waar u woont.

U kunt het formulier op 3 manieren opsturen.

 • Per mail: inscannen en versturen naar verkiezingen@castricum.nl.
 • Per post: gemeente Castricum, bureau Verkiezingen, Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum.
 • Persoonlijk: afgeven bij de receptie van het gemeentehuis van gemeente Castricum.

Persoonlijk aanvragen

U kunt een vervangende stempas tot uiterlijk 12 maart 2021, 17.00 uur persoonlijk aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven als kiezer.

afspraak maken volmacht aanvragen