Melding maken

  • is er iets vies of kapot in uw omgeving dan doet u een melding openbare ruimte
  • ligt er zwerfvuil of een stoeptegel los?
  • heeft u een mening over het groenonderhoud in uw straat
  • de gemeente gaat met uw melding aan de slag
  • als u wilt, houden we u op de hoogte van de afwikkeling

Wat kunt u melden?

  • kapotte lantaarnpaal
  • schade aan straten, stoepen, drempels
  • kapot speeltoestel of bankje
  • stankoverlast uit het riool of sloot/vijver
  • openbaar groen dat hinder geeft
Iets Melden Melding geluidsoverlast