Kwijtschelding belastingen

 • Als uw inkomen rond bijstandsniveau ligt en u hebt geen vermogen.
 • Kunt u mogelijk kwijtschelding krijgen van gemeentelijke belastingen.
 • U hoeft de belastingen dan niet of maar gedeeltelijk te betalen.
 • Dit vraagt u aan via het digitale belastingloket.
 • U vraagt kwijtschelding aan nadat u een belastingaanslag hebt gekregen.
 • U krijgt automatisch uitstel om het bedrag te betalen zodra wij uw aanvraag hebben geregistreerd.
 • U kunt kwijtschelding aanvragen voor de volgende belastingen:
  • Afvalstoffenheffing (alleen de eerste container), takken en grofvuil
  • Rioolrecht
  • Hondenbelasting (alleen de eerste hond).
  • Grofvuil en takken zoals genoemd in artikel 1.2.1 van de tarieventabel behorend bij de afvalstoffenheffing.
  • De leges zoals genoemd in de artikelen 1.2.1.5.1 tot en met 1.2.1.5.3 (de leges voor de Nederlandse identiteitskaart en artikel 1.2.1.7.2 (thuisbezorgen van een reisdocument als het niet op het gemeentehuis kan) van de tarieventabel behorend bij de legesverordening

U kunt kwijtschelding aanvragen. U gebruikt hiervoor het formulier Kwijtschelding aanvragen. U kunt dit formulier telefonisch aanvragen via 14 0251 (zonder netnummer).

bezwaar maken met DigiD