Klachten en complimenten

 • Als u niet of juist wel tevreden bent over de manier waarop u bent behandeld.
 • U kunt uw klacht of compliment digitaal, mondeling, telefonisch, per brief of per mail doen.
 • Wilt u een compliment geven aan de gemeente? Graag! Het is fijn om te horen dat we op de goede weg zijn.

Voorbeeld van klachten

 • Een (bel) afspraak wordt niet nagekomen door een medewerker.
 • Een medewerker heeft zich onfatsoenlijk gedragen.
 • Er staat verkeerde informatie op de website en daardoor bent u niet geholpen aan de balie.
 • De gemeente is onbereikbaar.

Externe zorg

Een klacht over (niet) geleverde zorg of hulpmiddelen meldt u rechtstreeks bij de leverancier. De klachtenprocedures in de zorg zijn verschillend; meer informatie over de klachtenregelingen van alle zorgverleners

Als u ontevreden bent over de afhandeling van uw klacht óf u heeft direct hulp nodig, meldt u dit bij het sociaal team

Belastingen

Een klacht over belastingen meldt u via belastingen@cocensus.nl.

Afval

 • Klachten over bijvoorbeeld een verkeerd geleverde nieuwe afvalcontainer, frequentie van het legen van de container, of een verzoek voor een extra container meldt u via afvalscheiden@debuch.nl.
 • Klachten over bijvoorbeeld een niet-geleegde rolcontainer, gezamenlijke containers, zwerfafval geeft u door via melding maken.
klacht indienen of compliment geven Klacht indienen jeugdhulpverlening

Onze klachtenregeling samengevat

U dient een klacht in. De klachtencoördinator begeleidt een goede afhandeling van uw klacht.

Dit zijn de stappen bij de behandeling van uw klacht.

 • Binnen 2 werkdagen neemt de klachtencoördinator contact met u op. U kunt – als u dat wilt – uw klacht toelichten. Het gesprek is ook om te bespreken hoe we de klacht verder oppakken. Daarbij kijkt de klachtencoördinator ook naar de wettelijke mogelijkheden om uw klacht op te lossen.
 • Als we uw klacht direct kunnen oplossen, dan moet de gemeente dit ook doen. Als u tevreden bent over de oplossing, ontvangt u een telefoontje of e-mail dat de zaak hiermee is afgehandeld.
 • Lukt het niet om het probleem meteen op te lossen, dan volgt de volgende stap in de klachtenprocedure. Uw klacht komt dan bij een klachtbehandelaar, meestal de teamleider of afdelingshoofd van de afdeling waarop uw klacht betrekking heeft. Die persoon mag zelf niet betrokken zijn bij het ontstaan van uw klacht.
 • De klachtbehandelaar onderzoekt de zaak. Hij of zij neemt daarover met u contact op en ook met degene over wie u een klacht gaat. U kunt uw klacht dan dus toelichten. Dat mag, maar het hoeft niet.
 • U krijgt binnen 6 weken een brief met de uitkomst van de klachtafhandeling. Soms verlengen we deze termijn met 4 weken. Dan ontvangt u daarover weer een brief.
 • Bent u het niet eens met de uitkomst van de klachtafhandeling? Dan kunt u uw klacht sturen naar de Nationale Ombudsman. In onze brief staat hoe u dat kunt doen.