E-facturen

 • Een elektronische factuur is een digitaal bestand dat veilig van uw facturatiesysteem naar ons factuurregistratiesysteem wordt verstuurd.
 • Een e-factuur is dus geen e-mail met een pdf-bijlage of XML-bestand.

Zowel voor u als voor ons heeft een e-factuur voordelen.

 • Een e-factuur is makkelijker en van hogere kwaliteit door de automatische verwerking.
 • Een e-factuur is sneller afgehandeld waardoor de factuur sneller betaald wordt.  
 • En een e-factuur is minder kwetsbaar door centraal punt van ontvangst en verwerking.

Kijk of uw facturatiesoftware of ERP-systeem al e-facturen kan versturen.

Eisen waaraan e-facturen moeten voldoen

De eisen waaraan e-facturen moeten voldoen, zijn op Europees niveau vastgelegd. Deze lopen via het beveiligde Peppol netwerk. Peppol is een internationale digitale infrastructuur en afsprakenstelsel. Met Peppol kunnen grote en kleine bedrijven, overheden en andere organisaties eenvoudig gegevens elektronisch uitwisselen.

U moet alle e-facturen aan ons daarom via dit Peppol netwerk versturen. Als leverancier kunt u ook eenvoudig toegang krijgen tot dit netwerk.

Aansluitnummer gemeente en werkorganisatie

Maak bij het versturen van een e-factuur gebruik van  de volgende gegevens.

Gemeente Castricum

 • OIN 0000 0001 8102 4342 8000
 • KVK 37158509

Werkorganisatie BUCH

 • OIN 0000 0001 8243 4741 9000
 • KVK 67675808

Gebruik van velden

 • Alle verplichte velden van de standaard SI-UBL zijn van toepassing. SI-UBL is de internationale standaard, die door de overheid gebruikt wordt voor e-factureren.
 • Vul bij voorkeur ook de factuurreferentie klant in. Dit versnelt de verwerking van e-facturen. Hier vult u ons verplichtingennummer of routingcode in. Dit nummer ontvangt u van ons bij een opdracht.
 • Zorg ervoor dat als bijlage de factuur in pdf beschikbaar is, evenals eventuele andere bijlagen.

Als de factuur niet aan deze eisen voldoet, nemen we de factuur niet in behandeling.