Afvalstoffenheffing

  • U betaalt afvalstoffenheffing voor het ophalen en verwerken van het afval.
  • Ook als u geen gebruik maakt van de huisvuilophaaldienst betaalt u deze aanslag.
  • Als u verhuist naar een andere gemeente betaalt u alleen voor de maanden dat u in de gemeente woont.
  • U kunt kiezen voor gespreid betalen via automatische incasso.
  • Als u niet kunt betalen kunt u een betalingsregeling of kwijtschelding aanvragen.
kwijtschelding aanvragen

Tarieventabel 2018

Scroll onderstaande tabel om meer te zien
Eenpersoonshuishouden € 208,44
Tweepersoonshuishouden € 232,32
Meerpersoonshuishouden € 274,92
Extra restafvalcontainer € 107,16
Extra gft-container € 80,64