Afvalstoffenheffing

  • U betaalt afvalstoffenheffing voor het ophalen en verwerken van het afval
  • Ook als u geen gebruik maakt van de huisvuilophaaldienst betaalt u deze aanslag
  • Als u verhuist naar een andere gemeente betaalt u alleen voor de maanden dat u in de gemeente woont
  • U kunt kiezen voor gespreid betalen via automatische incasso
  • Als u niet kunt betalen kunt u een betalingsregeling of kwijtschelding aanvragen.
kwijtschelding aanvragen

Tarieventabel 2018

wie/wat kosten
eenpersoonshuishouden € 208,44
tweepersoonshuishouden € 232,32
meerpersoonshuishouden € 274,92
extra restafvalcontainer € 107,16
extra gft-container € 80,64