Vraag en antwoord over afval

Grondstoffenplan

Wat gaat er veranderen?

Rolcontainers

Kan ik een extra rolcontainer krijgen voor restafval?

Dat kan als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Uw huishouden bestaat uit 8 of meer personen.
  • U heeft een medische indicatie waardoor u veel meer restafval heeft (bijvoorbeeld stomamateriaal).

U vraagt een extra restafvalcontainer aan via afvalscheiden@debuch.nl. De extra restafvalcontainer is gratis. U betaalt wel voor het aantal keer dat u uw extra restafvalcontainer laat legen.

Mag ik de nieuwe pmd-container weigeren?

Wij vragen iedereen om de pmd-container ten minste tot de omruilactie in april-mei 2021 te proberen. Een groot gedeelte van uw afval bestaat namelijk uit plastic-, metaal- en drankverpakkingen. Mocht de pmd-container na de wenperiode u echt niet bevallen, dan kunt u de pmd-container aan ons teruggeven. Houdt u er wel rekening mee dat u dan uw pmd-afval zelf naar de milieustraat of een openbare pmd-container moet brengen.

Ondergrondse containers

Betalen per keer

Milieuparkjes en afvalbrengstation

Kan ik na 1 januari mijn fijn huishoudelijk restafval op de milieustraat Schulpstet kwijt?

Het is niet de bedoeling dat u uw fijn huishoudelijk afval na 1 januari naar Schulpstet brengt. Fijn huishoudelijk afval kunt u thuis scheiden en aanbieden via de rolcontainer voor restafval (laagbouw) of ondergrondse container (afvalpas).

Uitzonderingssituaties

De Planning

Afval Scheiden