Nieuwe locaties ondergrondse containers

voorbeelden van de nieuwe ondergrondse containers: links voor GFT, rechts voor restafval

In de gemeente komen nieuwe ondergrondse containers. Met meer ondergrondse containers maken wij het makkelijker om afval te scheiden. 

Locaties en procedures

Om de meest geschikte locaties te vinden zijn locatiecriteria opgesteld en is bodemonderzoek gedaan. Na onderzoek zijn de meest geschikte locaties geselecteerd.
Omwonenden in een straal van 50 meter rondom een geheel nieuwe locatie (waar nu nog geen containers zijn), ontvangen een brief met een foto van de voorlopige locatie.

Procedure

Voor de locaties wordt de volgende procedure gevolgd (Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure).

  • College stelt locatiecriteria vast (besluit genomen op 19 mei 2020).
  • College neemt een voorlopig besluit over de locaties (voorlopig besluit genomen op 25 augustus 2020).
  • Hierop volgt een zienswijzeperiode van 6 weken (tot 9 oktober 2020).
  • Na deze periode worden de zienswijzen gewogen.
  • College neemt een definitief besluit over de locaties met inachtneming van de zienswijzen.

Kaarten