label_doelgroepen

 

button toeristen

button nieuwe-inwoners

button senioren

button jeugd

button ondernemers

Vluchtelingenpaspoort

Vluchtelingenpaspoort

Heeft u de vluchtelingenstatus en wilt u naar het buitenland reizen? Dan heeft u een vluchtelingenpaspoort nodig.

Een vluchtelingenpaspoort is een reisdocument voor vluchtelingen die rechtmatig als asielzoeker verblijven in Nederland.
 

Als u een vluchtelingenpaspoort wilt aanvragen moet u ingeschreven staan in de basisregistratie personen (BRP). Ook moet u een geldige verblijfsvergunning hebben.

 • U vraagt een nieuw vluchtelingenpaspoort altijd persoonlijk aan bij de gemeente. Vraagt u ook een vluchtelingenpaspoort aan voor uw kind, neem uw kind dan mee.
 • U kunt een vluchtelingenpaspoort aanvragen tijdens de openingstijden van de publieksbalies.
 • U laat uw vingerafdrukken maken op een speciaal apparaat van de gemeente.
 • Uw nieuwe vluchtelingenpaspoort is na 5 werkdagen klaar.
 • Is uw vluchtelingenpaspoort verlopen, dan levert u het in bij de gemeente.
 • U moet uw vluchtelingenpaspoort persoonlijk komen ophalen. Dit moet binnen 3 maanden na uw aanvraag, daarna vervalt uw vluchtelingenpaspoort.

Wie kan een vluchtelingenpaspoort aanvragen?

U kunt een vluchtelingenpaspoort aanvragen als:

 • De Verenigde Naties u hebben erkend als vluchteling.
 • U geen paspoort van uw eigen land hebt.

Maak een afspraak of kom langs

U kunt digitaal een afspraak maken of langs komen tijdens de openingstijden van de publieksbalies. Wilt u uw afspraak afzeggen of wijzigen, bel dan 14 0251.

Met spoed een paspoort nodig

Heeft u snel een vluchtelingenpaspoort nodig? Dan kunt u gebruikmaken van de spoedprocedure.
Als u het paspoort vóór 14.00 uur aanvraagt, kunt het de volgende werkdag na 9.30 uur afhalen. Een spoedprocedure is duurder dan een normale paspoortaanvraag.

Zorg voor schone vingers

In uw vluchtelingenpaspoort worden vingerafdrukken opgenomen. Door Europese regelgeving moeten wij deze opnemen in de chip van uw reisdocument. Uw vluchtelingenpaspoort is zo beter beveiligd tegen vervalsing en fraude. Zorg er voor dat u schone vingers heeft. Verfresten en ander vuil kunnen problemen geven bij het nemen van vingerafdrukken.

Kinderen een eigen reisdocument

Reist u met uw kind naar het buitenland, dan moet uw kind altijd een geldig reisdocument hebben. Kinderen jonger dan 12 jaar hoeven geen vingerafdrukken af te laten nemen. Voor het aanvragen van een vluchtelingenpaspoort tot 18 jaar is schriftelijk toestemming nodig van beide ouders of van degene die het gezag heeft. U kunt als ouder uw toestemming ook digitaal via DigiD aan ons doorgeven.

Als u 18 jaar of ouder bent:

Als u jonger dan 18 jaar bent:

Kwijt of gestolen

Is uw vluchtelingenpaspoort kwijt of gestolen? Doe dan eerst aangifte bij de politie. Daarna kunt u een nieuw vluchtelingenpaspoort aanvragen bij de gemeente. Neem het proces-verbaal van de politie mee.

Neem altijd het volgende mee:

 • uw geldige verblijfsvergunning
 • een pasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen
 • uw oude vluchtelingenpaspoort (als u die hebt)
 • contant geld of een pinpas om het vluchtelingenpaspoort te betalen

Is uw vluchtelingenpaspoort kwijt of gestolen? Neem dan ook het volgende mee:

 • proces-verbaal van de politie

Vraagt u een vluchtelingenpaspoort aan voor uw kind jonger dan 18 jaar? Neem dan ook het volgende mee:

 • schriftelijke toestemming van beide ouders of voogd (gebruik hiervoor het formulier van de gemeente)
 • geldige identiteitsbewijzen van beide ouders of voogd

Product Prijs
Vluchtelingenpaspoort vanaf 18 jaar € 67,10
Vluchtelingenpaspoort tot 18 jaar € 51,20
Extra kosten spoedaanvraag € 47,30

Het paspoort moet bij aanvraag betaald worden.

Meestal is uw vluchtelingenpaspoort binnen 5 werkdagen klaar.

 1. Wat is het verschil tussen een vluchtelingenpaspoort en een vreemdelingenpaspoort? Voor het krijgen van een vluchtelingenpaspoort moet u een vluchtelingenstatus hebben. Vreemdelingen met een normale verblijfsstatus kunnen recht hebben op een vreemdelingenpaspoort.
   
 2. Hoe lang is mijn vluchtelingenpaspoort geldig? De geldigheidsduur van uw vluchtelingenpaspoort hangt af van uw situatie. De duur kan dus verschillen. Het paspoort is maximaal geldig.

Vreemdelingenpaspoort of vluchtelingenpaspoort

Om een vluchtelingenpaspoort te krijgen moet u een vluchtelingenstatus hebben. Dit is zo als de VN u erkent als vluchteling. Hebt u geen vluchtelingenstatus? Dan vraagt u een vreemdelingenpaspoort aan.

Vingerafdrukken

In uw paspoort worden uw vingerafdrukken opgenomen. Dit gebeurt niet bij kinderen tot 12 jaar. Kunt u uw vingerafdrukken niet laten opnemen omdat u een lichamelijke of geestelijke beperking hebt? Dan kunt u toch een paspoort aanvragen. Is uw beperking tijdelijk, dan krijgt u een paspoort dat 1 jaar geldig is. Is uw beperking blijvend, dan krijgt u een paspoort dat maximaal 5 jaar geldig is. Dit hangt af van de duur van uw verblijfsvergunning.