label_doelgroepen

 

button toeristen

button nieuwe-inwoners

button senioren

button jeugd

button ondernemers

Vluchtelingenpaspoort

Vluchtelingenpaspoort

Een vluchtelingenpaspoort is een Nederlands reisdocument voor vluchtelingen. U kunt ermee naar landen buiten Nederland reizen. Maar niét naar uw land van herkomst. Ook kunt u het vluchtelingenpaspoort in Nederland gebruiken als geldig legitimatiebewijs.

Bij de gemeente kunt u het vluchtelingenpaspoort aanvragen. Een vluchtelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. Dit hangt af van de geldigheidsduur van uw verblijfsvergunning.

U kunt een vluchtelingenpaspoort aanvragen als u voldoet aan de volgende eisen:

 • De Verenigde Naties (VN) erkent u als vluchteling.
 • U hebt geen geldig paspoort van uw land van herkomst.
 • U woont in Nederland, maar u hebt niet de Nederlandse nationaliteit.
 • U hebt een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd.
 • U staat ingeschreven bij de gemeente waar u het paspoort aanvraagt.

Kinderen eigen paspoort

Kinderen kunnen een eigen vluchtelingenpaspoort hebben.

 • U vraagt een vluchtelingenpaspoort persoonlijk aan bij de gemeente. Vraagt u ook een vluchtelingenpaspoort aan voor uw kind, neem uw kind dan mee.
 • U laat uw vingerafdrukken maken op een speciaal apparaat van de gemeente.
 • U moet uw paspoort persoonlijk komen ophalen. Dit moet binnen 3 maanden na uw aanvraag, daarna vervalt uw paspoort.

Vluchtelingenpaspoort kwijt of gestolen

Bent u uw vluchtelingenpaspoort kwijtgeraakt of is het gestolen? Dan doet u eerst aangifte bij de Nederlandse politie. Neem het proces-verbaal van de politie mee naar de gemeente om een nieuw vluchtelingenpaspoort aan te vragen.

Neem altijd het volgende mee:

 • uw geldige verblijfsvergunning
 • een pasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen
 • uw oude vluchtelingenpaspoort (als u die hebt)
 • contant geld of een pinpas om het vluchtelingenpaspoort te betalen

Is uw vluchtelingenpaspoort kwijt of gestolen? Neem dan ook het volgende mee:

 • proces-verbaal van de politie

Vraagt u een vluchtelingenpaspoort aan voor uw kind jonger dan 18 jaar? Neem dan ook het volgende mee:

 • schriftelijke toestemming van beide ouders of voogd (gebruik hiervoor het formulier van de gemeente)
 • geldige identiteitsbewijzen van beide ouders of voogd

 

Tarieven reisdocument voor vluchtelingen (2015)
 Reisdocument voor vluchtelingen€51,05 
 Extra kosten voor als u niet zelf de aanvraag kunt doen en/of het  document kunt  afhalen. €52,00

Meestal is uw vluchtelingenpaspoort binnen 5 werkdagen klaar.

Vreemdelingenpaspoort of vluchtelingenpaspoort

Om een vluchtelingenpaspoort te krijgen moet u een vluchtelingenstatus hebben. Dit is zo als de VN u erkent als vluchteling. Hebt u geen vluchtelingenstatus? Dan vraagt u een vreemdelingenpaspoort aan.

Vingerafdrukken

In uw paspoort worden uw vingerafdrukken opgenomen. Dit gebeurt niet bij kinderen tot 12 jaar. Kunt u uw vingerafdrukken niet laten opnemen omdat u een lichamelijke of geestelijke beperking hebt? Dan kunt u toch een paspoort aanvragen. Is uw beperking tijdelijk, dan krijgt u een paspoort dat 1 jaar geldig is. Is uw beperking blijvend, dan krijgt u een paspoort dat maximaal 5 jaar geldig is. Dit hangt af van de duur van uw verblijfsvergunning.

rijk
rijk
verklaring

afgifte vluchtelingenpaspoort; algemeen geldend identiteitsbewijs c.q. reisdocument voor asielzoekers met verblijfstatus; verblijfsstatus; ID; id bewijs;