label_doelgroepen

 

button toeristen

button nieuwe-inwoners

button senioren

button jeugd

button ondernemers

Hulp voor zelfstandigen

Hulp voor zelfstandigen

In bepaalde gevallen kunt u bijstand aanvragen als zelfstandig ondernemer. Bijvoorbeeld als u een bedrijf wilt starten of als uw bedrijf financiële problemen heeft.

U vraagt deze Bbz-uitkering aan bij de gemeente. Met een Bbz-uitkering kunt u de kosten van uw eigen levensonderhoud blijven betalen. U kunt ook een lening krijgen voor investeringen in uw bedrijf.

tekst
Wilt u een onderneming starten of bent u als ondernemer/ZZP-er door de recessie in financiële problemen terecht gekomen? U kunt dan onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Hiermee kunt u, met uw bedrijf of als zelfstandige, in uw eigen levensonderhoud blijven voorzien.

Zelfstandigen uit de gemeente Castricum moeten de aanvraag om een Bbz-uitkering niet bij de gemeente in maar bij het Zelfstandigenloket in Alkmaar. Op deze website vindt u de contact gegevens , zoals adres, openingstijden en telefoonnummer.

Indien u een uitkerng ontvangt ingevolge de Wet Werk en bijstand (Wwb) dan zult u vooraf met uw case-manager uw plannen als zelfstandige moeten doorspreken met de gemeente. Zij kunnen beslissen dat u, als onderdeel van het reïntegratieplan, beter als zelfstandige, dan wel in loondienst uit kunt stromen.

Sinds 1 januari 2005 wordt het Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz) en de Wet Inkomensvoorziening Ouderen en Gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Gewezen Zelfstandigen (IOAZ) uitgevoerd door het Zelfstandigenloket.

Zelfstandigenloket Noord-Holland

adres: Postbus 279, 1500 EG ZAANDAM tel. (075) 6504200

bezoekadres: IKTC-gebouw, Cypressehout 95, 1507 EK ZAANDAM

www.zelfstandigenloketnoordholland.nl

www.zlnh.nl

Zij hebben ook spreekuren in Den Helder, Hoorn, Alkmaar en Zaandam.

Welke documenten u nodig hebt, hangt af van uw situatie. Een aantal documenten hebt u in ieder geval nodig:

 • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner en gezinsleden
 • bewijs burgerservicenummer van u en eventueel uw partner en gezinsleden
 • volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • inlichtingenformulier met de benodigde bewijsstukken
 • bewijzen over uw inkomen, vermogen en schulden
 • ondernemingsplan (als u uw eigen bedrijf wilt starten)

Hebt u een eigen bedrijf met financiële problemen of dat niet levensvatbaar is? Dan hebt u meestal ook de volgende documenten nodig:

 • jaarcijfers van de laatste 3 jaar
 • de laatste aangifte Inkomstenbelasting
 • een prognose voor de komende jaren
 • bewijzen van afwijzingen op aanvragen voor financiering door banken
 • een overzicht van debiteuren en crediteuren

Binnen 13 weken ontvangt u bericht of u bijstand krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

rijk
gemeente
uitkering

financiële bijdrage ondernemers; bijstandsuitkering zelfstandigen; tegemoetkoming uitbaters; financiële steun ondernemingen; starterslening; geldlening; krediet; voorschot; wwb-uitkering zelfstandigen; zzp; zzp’er; zzper; zelfstandige zonder personeel;